Pomiary termowizyjne

Pomiary termowizyjne, pomiary kamerą telewizyjną

Termowizja jest metodą, która pozwala na dokonanie oceny tego jak rozkłada się temperatura na badanej powierzchni. Jest to możliwe dzięki temu, że każde ciało emituje promieniowanie podczerwone, które można zarejestrować dzięki różnym urządzeniom. Badanie termowizyjne przeprowadzane jest za pomocą kamery termowizyjnej, która rejestruje wspomniane wcześniej promieniowanie. Jego intensywność zależy również od temperatury obiektu, który je emituje. Dzięki temu za pomocą kamery można zobaczyć, jak rozkładają się temperatury w danym obiekcie. Miejsca o wyższej temperaturze wskazywać mogą na newralgiczne punkty izolacji cieplnej budynku.

Pomiary termowizyjne wykonywane są w przemyśle i budownictwie. Skupmy się na tej drugiej branży. W przypadku kupna domu czy mieszkania warto przed dokonaniem transakcji sprawdzić budynek za pomocą kamery termowizyjnej. Może ona ujawnić różnego rodzaju wady konstrukcyjne oraz niedokładne, nieszczelne ułożenie różnych warstw izolacyjnych i rejony budynku, w których jest wilgoć.

Dzięki skontrolowaniu izolacji cieplnej w budynkach istnieje szansa by zapobiec niepotrzebnym ubytkom energii a co za tym idzie zmniejszyć ilość i koszt energii potrzebnej do ogrzania budynku. Użycie kamery termowizyjnej pozwala też na zlokalizowanie źródeł wycieków wody z różnych instalacji. Z kolei w przemyśle, termowizja może być stosowana w diagnostyce urządzeń i dzięki temu zapobiegać ich awariom.

Pomiary termowizyjne

Termowizyjne badania budynków wykonuje się w sezonie grzewczym, a na termogramie, który jest efektem takiego badania jasno widać, w których miejscach budynek traci najwięcej ciepła. Dzięki temu można wskazać na błędy konstrukcyjne czy nieprawidłową wykonaną termomodernizację budynku. Aby badanie było dokładne różnica między temperaturą w środku budynku i na zewnątrz musi wynosić minimum 15oC. Dodatkowo im mniejsze jest nasłonecznienie tym bardziej precyzyjne są wyniki, dlatego też badania termowizyjne najlepiej przeprowadzać w dzień gdy jest pochmurno, wieczorem, w nocy lub wcześnie rano nim nastąpi wschód słońca.

W przypadku domów badane są wszystkie ściany osłonowe oraz ich elementy. Po zbadaniu kamerą termowizyjną następuje interpretacja badanego obrazu, która w dużej mierze polega na wyszukiwaniu plam cieplnych i sprawdzeniu różnic temperatury między nimi a pozostałymi powierzchniami. Te miejsca,w których ciepło uchodzi z domu nazywane są mostkami cieplnymi.

Doświadczony audytor energetyczny wie, gdzie mostki cieplne występują najczęściej oraz w jaki sposób można je wyeliminować lub zapobiegać ich powstawaniu jeszcze na etapie tworzenia projektu domu. Jednym z takich newralgicznych punktów są połączenia balkonu ze stropem, dlatego ważne jest solidne ocieplenie płyty balkonowej z obu stron. Z kolei w przypadku okien i parapetów istotne jest to w jaki sposób okna osadzone są w ścianie. Najlepiej jeśli są one umieszczone w połowie grubości muru.

Jasne jest, że raczej niemożliwe jest zbudowanie domu zupełnie pozbawionego mostków cieplnych. Jednak dzięki badaniom termowizyjnym można znacznie ograniczyć ich występowanie a co za tym idzie przyczynić się do bardziej ekonomicznego wykorzystania energii cieplnej służącej do ogrzewania budynku.

sprzęt do pomiarów termowizyjnych

Certyfikaty i audyty energetyczne Bielsko Biała . Pomiary termowizyjne, pomiary szczelności budynku.
Świadectwa energatyczne - Zapraszamy do współpracy!
GORE TECH ECO Bielsko Biała © 2014 - 2021
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna RMBi