Pomiary szczelności budynku

Pomiary szczelności budynku

Szczelność powietrzna budynku, to bardzo ważny parametr, o którym często zapominają zarówno wykonawcy jak i właściciele domów. Jej pomiaru można dokonywać różnymi metodami, ale o tym później. Już sama nazwa wskazuje, ze chodzi o to jak szczelne są budynki, a konkretniej, jak wiele powietrza wydostaje się z nich na zewnątrz i jak wiele przenika do wnętrza.

Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że konsekwencją niskiej szczelności jest tylko utrata ciepła. Równie ważnymi skutkami tego stanu rzeczy są szkody obniżające trwałość budynku, wywołane przez wilgoć jak również zły mikroklimat panujący wewnątrz. Ten mikroklimat sprzyja rozwoju grzybów głównie pleśni, które z kolei wydzielają substancje toksyczne dla człowieka. To wszystko łączy się ze zwiększeniem kosztów użytkowania domu – zwalczanie grzybów, czy naprawa uszkodzeń wywołanych wilgocią to w końcu wydatki na materiały budowlane ale również na lekarstwa na schorzenia dróg oddechowych wywołane przez wspomniane grzyby,

Istotne dla komfortu mieszkania jest również mniejsza izolacja akustyczna, co jest szczególnie dotkliwe w budynkach położonych niedaleko od ruchliwych węzłów komunikacyjnych. Tak więc im budynek jest bardziej szczelny, tym mniej hałasów z zewnątrz dociera do środka.

To jedne z bardziej istotnych powodów, które spowodowały w 2013 roku zmianę w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury nakazującą takie projektowanie obudowy budynków mieszkalnych by osiągnąć ich całkowitą szczelność powietrzną.

Jedną z metod pomiaru tego wskaźnika stosowanych w Polsce i zalecaną w stosownych przepisach jest metoda pomiaru ciśnieniowego przy użyciu wentylatora. Do jego wykonania użyć można urządzenia zwanego drzwiami nawiewnymi. Badanie tego typu powinno być przeprowadzane gdy budynek jest wykańczany.

Procedura pomiaru przed zamontowaniem drzwi nawiewnych i ich uruchomieniem wymaga by zamknąć wszystkie zewnętrzne drzwi oraz okna i otworzyć drzwi wewnątrz budynku. Uszczelnione lub zamknięte powinny też być wszelkiego rodzaju kanały wentylacyjne i przewody kominowe.

Następnie montuje się urządzenie pomiarowe, które składa się z aluminiowej ramy, na której umieszczona jest plandeka i wentylator. Niezbędne są również odpowiednie mierniki. Gdy już wszystko jest gotowe, przychodzi czas na uruchomienie wentylatora. Pomiaru można dokonać na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na wytworzeniu nadciśnienia o wartości 50 Pa i wpompowaniu powietrza do środka. Drugi sposób polega na wytworzeniu podciśnienia o tej samej wartości. W obu przypadkach szczelność ocenia się sprawdzając ilość powietrza, które przepłynęło przez budynek. Szczelność budowli ocenić można stosując jedną z tych metod lub obie, na końcu wyciągając średnią z dwóch wyników.

Oczywiście sam pomiar nie wystarczy, trzeba jeszcze zlokalizować miejsca, którymi powietrze wydostaje się na zewnątrz. Najprostszym sposobem jest przykładanie dłoni do potencjalnie nieszczelnych miejsc. Oczywiście lepiej jest zastosować rozwiązanie nowoczesne jakim jest wykorzystanie pomiaru kamerą termowizyjną.

Pomiary szczelności budynku

Certyfikaty i audyty energetyczne Bielsko Biała . Pomiary termowizyjne, pomiary szczelności budynku.
Świadectwa energatyczne - Zapraszamy do współpracy!
GORE TECH ECO Bielsko Biała © 2014 - 2021
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna RMBi