Oferta

Wykonujemy:

  • pomiary kamerą termowizyjną w budownictwie, energetyce i przemyśle,
  • pomiary temperatury, wilgotności i współczynnika przenikania ciepła U przegród budowlanych,
  • pomiary klimatyzacji, wentylacji i jakości powietrza w pomieszczeniach,
  • pomiary poziomu natężenia światła,
  • pomiary szczelności budynku „Blower Door Test”.

Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, w przypadkach umów przeniesienia własności budynku, lokalu mieszkalnego, nieruchomości części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej; powstania stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową – wynajmujący udostępnia najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej. Oceny charakterystyki energetycznej dokonuje się w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określenie wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwości do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną. Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat. Świadectwo charakterystyki energetycznej nie może być sporządzone przez właściciela budynku, lokalu lub nieruchomości będącej częścią budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.


OFERUJEMY NADZÓR NAD PRACAMI BUDOWLANYMI, POD KĄTEM WYKONYWANIA TESTÓW SZCZELNOŚCI ORAZ BADAŃ ZA POMOCĄ KAMERY TERMOWIZYJNEJ.

Certyfikaty i audyty energetyczne Bielsko Biała . Pomiary termowizyjne, pomiary szczelności budynku.
Świadectwa energatyczne - Zapraszamy do współpracy!
GORE TECH ECO Bielsko Biała © 2014 - 2021
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna RMBi