Certyfikaty, świadectwa energetyczne

Certyfikaty energetyczne, świadectwa energetyczne

Certyfikaty energetyczne a audyty energetyczne

Certyfikaty i audyty energetyczne, to dwa pojęcia, często ze sobą mylone, mogą być przyczyną licznych nieporozumień. Nierzadko traktowane jako synonimy, mogą sprawiać kłopoty podczas porozumiewania się klientów z inwestorami, czy np. podczas starania się o preferencyjny kredyt z Unii Europejskiej.

Certyfikaty energetyczne, zwane inaczej świadectwami bądź paszportami energetycznymi, to dokument, który określa zapotrzebowanie na energię, która jest niezbędna do użytkowania budynku bądź lokalu. A więc jest to zapotrzebowanie na energię na potrzeby ciepłej wody, ogrzewania, wentylacji i oświetlenia danego budynku. Jest niezbędny, jeżeli chcemy uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku.

Certyfikaty energetyczne

W świetle przepisów europejskich (Dyrektywa 2002/91/EC) i przepisów prawa budowlanego (art. 1 ust. 1 pkt. A ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane [Dz. U. Nr 191, poz. 1373]), certyfikat energetyczny powinien posiadać zarówno każdy nowy budynek jak i ten już istniejący. O ile takie świadectwo wydawane jest dla nowych budynków i lokali bez większych problemów, o tyle określenie zapotrzebowania energetycznego budynków starszych może przysporzyć paru problemów, wynikających między innymi z niepełnej dokumentacji czy braku informacji o użytych materiałach do budowy. Ustawa także dokładnie reguluje, ile certyfikatów należy posiadać w przypadku mieszkań ze wspólną instalacją ogrzewania, oraz brak konieczności posiadania takiego dokumentu między innymi przez miejsca kultu i działalności religijnej, zabytki czy też budynki mieszkalne, które są przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku.

Certyfikat jest wydawany przez uprawnionego do tego audytora, specjalisty z branży budowlanej, który posiada aktualne uprawnienia bądź absolwenta kierunkowych studiów.

Wprowadzenie obowiązkowych certyfikatów energetycznych ma przede wszystkim na celu realną ocenę budynku pod względem kosztów jego eksploatacji. Takie informacje są bardzo przydatne na rynku na przykład w przypadku wyceniania inwestycji.

Certyfikat energetyczny zawiera między innymi

  • podstawowe dane budynku,
  • wartości, które wskazują na wielkość zużycia energii,
  • porównanie wskaźników z budynkiem modelowym (posiadającym optymalne parametry).

Uzyskany certyfikat jest ważny przez okres 10 lat – po tym czasie należy go odnowić.

Po co wprowadzono obowiązkowy certyfikat energetyczny?

Certyfikat energetyczny po roku 2009 stał się obowiązkowy zarówno dla domów starszych, jak i tych całkiem nowych. Certyfikat jest bardzo pomocny, bo pokazuje koszty utrzymania danego budynku od strony zapotrzebowania na energię. Wprowadzenie obowiązkowych certyfikatów ma pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych zarówno w Polsce, jak i w całej Europie.

Zapraszamy do współpracy !
GORE-TECH-ECO , ul. Krakowska 68, 43-300 Bielsko Biała, tel. 512-434-386

Certyfikaty i audyty energetyczne Bielsko Biała . Pomiary termowizyjne, pomiary szczelności budynku.
Świadectwa energatyczne - Zapraszamy do współpracy!
GORE TECH ECO Bielsko Biała © 2014 - 2021
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna RMBi