Audyty energetyczne

Audyty energetyczne

Audyt energetyczny jest opracowaniem, zawierającym analizę i propozycje działań, które mają być podstawą do redukcji kosztów realizacji inwestycji i zmniejszenia zapotrzebowania na zużycie energii danego budynku. Głównym celem jest rekomendacja optymalnych rozwiązań, które doprowadzą do zmniejszenia kosztów ogrzewania, efektywniejszego uzyskania ciepłej wody użytkowej czy też optymalizacji sprawności wentylacji i klimatyzacji.

Audyt musi być bardzo konkretny i określać ściśle kroki, które będą wytycznymi do termomodernizacji budynku.

Audyt energetyczny - kiedy potrzebny?

Najczęściej audyt energetyczny jest przeprowadzany w przypadku chęci uzyskania premii termomodernizacyjnej, kredytu komercyjnego czy też na przykład uzyskania preferencyjnego kredytu z Unii Europejskiej. Główną cechą, którą odróżnia go od certyfikatu energetycznego jest to, że audyt może być przeprowadzony przez każdego. Jednak audyt do np. kredytu termomodernizacyjnego musi być sporządzony przez audytora energetycznego. Audyt wykonuje się jednorazowo. Takie badanie uwzględnia między innymi sposoby osiągnięcia najbardziej optymalnych parametrów z punktu widzenia oszczędności energii i kosztów realizacji danego przedsięwzięcia. Audyt zawiera wiele etapów, między innymi jest to ocena stanu technicznego danego budynku pod kątem wskazania usprawnień i kierunków działań termomodernizacyjnych, poprzedzona techniczno - budowlanym przeglądem budynku. Następnie ustalane są między innymi odpowiednie warianty usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wraz z niezbędną dokumentacją, opisującą dalsze kroki działania oraz opis techniczny.

Audyty  energetyczne

Główne różnice pomiędzy certyfikatem a audytem

Dwa pojęcia, tak często mylone, posiadają tylko jedną wspólną cechę: obie zawierają ocenę jakości ochrony cieplnej nieruchomości, stanu, sprawności źródeł ciepła, instalacji, klimatyzacji oświetlenia i wentylacji. Osiąga się to za pomocą obliczania sezonowego zapotrzebowania budynku na ciepło oraz przez wskazanie ewentualnych sposobów na ich usprawnienie. Certyfikat od audytu odróżnia głównie cel: świadectwo to dokument, który określa charakterystykę energetyczną i klasę, natomiast audyt to tylko początkowy punkt termomodernizacji budynków. Również różnią się częstotliwością sporządzania: certyfikaty należy odnawiać co 10 lat przez uprawnionego audytora, natomiast audyt wykonuje się tylko jednorazowo.

Zapraszamy do współpracy !
GORE-TECH-ECO , ul. Krakowska 68, 43-300 Bielsko Biała, tel. 512-434-386

Certyfikaty i audyty energetyczne Bielsko Biała . Pomiary termowizyjne, pomiary szczelności budynku.
Świadectwa energatyczne - Zapraszamy do współpracy!
GORE TECH ECO Bielsko Biała © 2014 - 2021
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna RMBi